Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
SZW/DZP/46/2024 Budowa instalacji poczty pneumatycznej w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 22.07.2024
09:00:00
ZP-19-2024 Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 23.07.2024
10:00:00
PIMMSWIA-2375/07/06/03/2024 Zakup i uzupełnienie wyposazenia Centrum Radioterapii Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 23.07.2024
10:00:00
DZP-270-28-2024 Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy 25.07.2024
11:00:00
SZW/DZP/47/2024 Zestawy odczynnikowe do oznaczeń w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, do oznaczeń genetycznych, testy do badań laboratoryjnych kału oraz wkładki cytologiczne. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 26.07.2024
10:00:00
Strona 26 z 26