Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
21/P/2024 Zabezpieczenie aparatury i sprzętu medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie procedur serwisu, kontroli, nadzoru i logistyki Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 27.03.2024
09:00:00
AZP-261-06/2024 Dostawa materiałów laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - etap I Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 27.03.2024
11:00:00
PIMMSWIA-2375/12/02/01/2024 Przebudowa III piętra budynków "B","E" i "Ł" na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 28.03.2024
10:00:00
PIMMSWIA-2375/02/02/03/2024 Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 28.03.2024
10:00:00
Strona 26 z 26