Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
15/15PN/2023 Dostawa albumin dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 05.07.2023
11:00:00
ADZP-381-49/23 Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego i wędlin Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 06.07.2023
09:00:00
40/2023 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT, Kliniki) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 06.07.2023
12:00:00
PN-20/23/14 Dostawa testów molekularnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora testów metodą RT-PCR Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 07.07.2023
08:00:00
SZW/DZP/70/2023 Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych ANGIOGRAF SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 07.07.2023
10:00:00
AZP/11/P/2023 Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Wzrost dostępności e-usług w obszarze zdrowia świadczonych przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach-s.p.z.o.z. 07.07.2023
10:30:00
DZP-270-31-2023 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych (postępowanie UE) - II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 07.07.2023
11:00:00
PIMMSWIA-2375/16/05/01/2023 zakup konsoli do Systemu chirurgii robotycznej Da Vinci Xi nr fabr. SK 3286 Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 10.07.2023
10:00:00
ZP/406/U/23 Zakup 3-letniej usługi wsparcia technicznego systemu telekomunikacyjnego firmy CISCO na rzecz Zamawiającego - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 10.07.2023
10:30:00
16/16PN/2023 Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 10.07.2023
11:00:00
Strona 25 z 26