Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ZP-10-2024 Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 16.05.2024
10:00:00
DE-dzp.272-163/24 Dostawa tabletu z ekranem dotykowym i rysikiem na potrzeby WIMiR Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 16.05.2024
10:30:00
DE-dzp.272-168/24 dostawa komputera przenośnego dla WIMiR - DE-dzp.272-168/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 16.05.2024
10:30:00
4/ZZO/2024/ZP Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów i odpadów o kodzie 19 12 10 i 19 12 12 wytwarzanych w segmencie demontażu odpadów wielkogabarytowych Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 16.05.2024
11:00:00
DZP/60/2024 Dzierżawa analizatora koagulologicznego i chemiluminescencyjnego wraz z odczynnikami na okres 36 miesięcy dla labolatorium Diagnostyki Hematologicznej - Pracownia Hemostazy , Zakup trombelastometru wraz z odczynnikami na okres 12 miesiecy dla laboratorium Diagnostyki Hematologicznej - Pracownia Hemostazy. UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU 16.05.2024
11:00:00
55/2024 Dostawa asortymentu do chirurgii serca Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 16.05.2024
12:00:00
52/2024 Dostawa leków Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 16.05.2024
12:00:00
DE-dzp.272-148/2024 Dostawa notebooka- DE-dzp.272-148/24 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 17.05.2024
09:00:00
PIMMSWiA-2375/20/03/02/2024 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 17.05.2024
10:00:00
BP.271.12.2024.BS Odbiór odpadów komunalnych - II części Gmina Śrem 17.05.2024
10:00:00
Strona 25 z 28