Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ZP.271.30.2022 Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice na trasie Chobot -Niepołomice- P&R Podłęże Północ GMINA NIEPOŁOMICE 28.12.2022
09:00:00
25/SZ/2022 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury w 3 pakietach na okres 24 miesięcy do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 28.12.2022
10:00:00
ZP.271.31.2022 Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice GMINA NIEPOŁOMICE 28.12.2022
11:00:00
EP/108/2022 Dostawa materiałów i sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 29.12.2022
08:00:00
KC-zp.272-693/22 Dostawa zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni - KC-zp.272-693/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 29.12.2022
09:00:00
116/2022 Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 29.12.2022
12:00:00
PN/3/2022 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, środków kontrastowych oraz akcesoriów pomocniczych do wykonywania badań TK dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Brzeskie Centrum Medyczne 02.01.2023
09:30:00
SZW/DZP/83/2022 Zestawy odczynnikowe do oznaczeń: w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, białek specyficznych metodą nefelometryczną oraz testy genetyczne. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 03.01.2023
09:00:00
Strona 24 z 24