Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
SZW/DZP/37/2022 Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 20.07.2022
09:00:00
ZP/1711/D/22 Dostawa sprzętu komputerowego - 5 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20.07.2022
10:00:00
SZW/DZP/38/2022 Dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania wraz z usługami wdrożenia i szkolenia w ramach projektu "Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 21.07.2022
09:00:00
4/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 7: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 547/15 w m. Dąbrowa Tarnowska" SIM Małopolska Sp.z o.o. 21.07.2022
09:00:00
ZP/1516/D/22 Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 7 Części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21.07.2022
10:00:00
KC-zp.272-384/22 Wyposażenie budynku C-7 w komputery w pomieszczeniach planowanych do przydzielenia Wydziałowi Humanistycznemu -384/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 21.07.2022
10:00:00
5/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 11: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w m. Stary Sącz" SIM Małopolska Sp.z o.o. 21.07.2022
11:00:00
63/2022 Dostawa leków z programów lekowych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 21.07.2022
12:00:00
6/ZP/2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 15: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 968/11 w m. Siedliska, Gmina Tuchów" SIM Małopolska Sp.z o.o. 22.07.2022
09:00:00
KC-zp.272-370/22 Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB- KC-zp.272-370/22 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 22.07.2022
09:00:00
Strona 23 z 24