Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
DZ/12/2018 Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp z o.o. na rok 2019 Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 2019-03-04 10:00:00
ZP 003/2019 Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów kardiochirurgicznych i hemodynamicznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-03-05 10:30:00
CSKDZP-2375/21/12/01/2018 zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-03-14 11:00:00
ZP 015/2019 Dostawa materiałów szewnych do wysokospecjalistycznych procedur kardiochirurgicznych Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-03-15 10:30:00
CSKDZP-2375/20/02/02/2019 zakup i sukcesywna dostawa sprzętu do zabiegów chirurgicznych, laparoskopowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-03-15 11:00:00
ZP/1/2019 Dostawa leków w ramach programów lekowych Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 2019-03-25 09:30:00
ZP 010/2019 Dostawa produktów leczniczych i do żywienia dojelitowego, wyrobów medycznych i preparatów diagnostycznych- 105 części Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-03-26 10:00:00
13/2019 Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-03-27 10:00:00
KC-zp. 272-104/19 Certyfikowane szkolenia pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001 oraz szkolenie statystyczne sterowanie procesem SPC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp. 272-104/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-29 11:00:00
Kc-zp.272-11/19 Dostawa 2 sztuk komputera przenośnego dla Centrum e-Learningu - Kc-zp.272-11/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-04-03 09:30:00
Poprzednie Następne