Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
RI.271.6.2024.WS Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na przebudowę i budowę dróg na terenie gminy Malanów Gmina Malanów 19.06.2024
10:00:00
DE-dzp.272-257/24 Dostawa materiałów i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych na potrzeby AGH w Krakowie Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 19.06.2024
10:30:00
74/2024 Dostawa systemu do naprawy zastawki mitralnej na okres 4 miesięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 19.06.2024
12:00:00
83/P/2024 Dostawa myjni dezynfektora z wyposażeniem Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 19.06.2024
12:00:00
77/2024 Dostawy sukcesywne środków do sterylizacji na okres 24 miesięcy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 20.06.2024
08:00:00
SA.270.2.1.2024.NMi Przebudowa budynku mieszkalnego Wolica 12 na kancelarię L-ctwa Chrusty Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 20.06.2024
09:00:00
ZSP.ZP.261.13.2024 Usługa żywienia pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 20.06.2024
09:00:00
Z.II.260.022.Zp.2024 Dostawa artykułów gospodarczych, materiałów biurowych i baterii do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 20.06.2024
09:00:00
60/P/2024 Wdrożenie systemu wspierającego obsługę i zarządzanie Zakładem Mikrobiologii oraz integracja z systemem szpitalnym Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 20.06.2024
09:00:00
SA.270.4.7.2024.NMi Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miechów w roku 2024 (VII postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 20.06.2024
10:00:00
Strona 2 z 26