Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
ADZP-381-20/23 Zakup sprzętu medycznego Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 07.04.2023
09:00:00
SZP.271.18.2023 Przebudowa lewej strony parteru budynku ,,A" Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu z uwzględnieniem zorganizowania Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 07.04.2023
10:00:00
ZG.270.23.2023 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Lubichowo (Szkółka Leśna Drewniaczki) w roku 2023 Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubichowo 11.04.2023
09:00:00
Z.II.260.012.Zp.2023 Dostawa endoprotez i wyrobów ortopedycznych wraz z udostępnieniem instrumentarium do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku 11.04.2023
09:00:00
BZP/271/11/2023 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 540268 K Krzyszkowice - Brzeg w miejscowości Krzyszkowice w km 0+020 Gmina Myślenice 11.04.2023
09:00:00
KC-zp.272-128/23 usługa przygotowania i organizacji udziału sekcji AZS AGH w rozgrywkach akademickich w sezonie 2022/2023 - Kc-zp.272-128/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 11.04.2023
09:00:00
KC-zp.272-125/23 Dostawa kołder, poduszek, bielizny pościelowej, materacy, pokrowców na materace i koców do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-125/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 11.04.2023
10:00:00
RI.271.2.2023 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała 11.04.2023
10:00:00
KC-zp.272-161/23 Wynajem wysokotemperaturowego pieca rurowego na okres 22 miesięcy dla WIMiC - KC-zp.272-161/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 11.04.2023
10:30:00
AZP-261-19/2023 Urządzenie do rejestrowania sygnału oparte na systemie Open Ephys Acquisition Board. Wielokanałowe elektrody do badań wewnątrz mózgu człowieka. Kable szeregowe SPI. Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 11.04.2023
11:00:00
Strona 19 z 25