Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
BZP/271/16/2023 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Myślenice Gmina Myślenice 06.04.2023
09:00:00
GPRiOŚ.271.2.5.2023 Termomodernizacja budynku kaplicy Św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii Gmina Ceków-Kolonia 06.04.2023
09:30:00
BP.271.12.2023.BS Modernizacja dróg asfaltowych Gmina Śrem 06.04.2023
10:00:00
ADZP-381-19/23 "Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 06.04.2023
10:00:00
3/ZZO/2023/ZP Zakup 2 szt. 3- osiowych śmieciarek dla projektu pn. "Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego" Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 06.04.2023
10:00:00
ZP/6548/D/22 dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 6 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 06.04.2023
10:00:00
ZP.271.6.2023 Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 06.04.2023
10:00:00
KC-zp.272-115/23 zakup 2 komputerów stacjonarnych w zestawie z zasilaczem - KC-zp.272-115/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 06.04.2023
11:00:00
36/2023 Dostawa stentgraftów na okres 12 miesięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 06.04.2023
12:00:00
PN-13/23/13 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 07.04.2023
08:00:00
Strona 18 z 25