Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KC-zp.272-19/23 na dostawę 3 szt. urządzeń do wyświetlania treści rzeczywistosci rozszerzonej wraz z dodatkami dla WIEiT - KC-zp.272-19/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 20.02.2023
10:00:00
SZP-271-1-2023 Dostawa wyposażenia informatycznego obejmującego przełączniki sieciowe w ramach projektu MSIM Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie 20.02.2023
10:00:00
KC-zp.272-12/23 dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych dla WFiIS - KC-zp.272-12/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 20.02.2023
10:30:00
KC-zp.272-43/23 dostawa kamery z mikrofonem 360 do telekonferencji dla WIEiT - KC-zp.272-43/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 20.02.2023
10:30:00
Kc-zp.272-42/23 dostawa 3 sztuk skanerów 3D w wersji deweloperskiej dla WIEiT - KC-zp.272-42/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 20.02.2023
10:30:00
KC-zp.272-39/23 Dostawa serwera wraz monitorem i UPS-em na potrzeby Instytutu Elektroniki WIEiT Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 20.02.2023
10:30:00
KC-zp.272-14/23 Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-14/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 20.02.2023
11:30:00
NA/P/6/2023 Dostosowanie pomieszczenia do badań procesu spalania wodoru w laboratorium dla potrzeb WBMiL w budynku Inkubatora Akademickiego POLITECHNIKA RZESZOWSKA 21.02.2023
10:00:00
ADZP-381-04/23 "Zakup robota medycznego wraz z oprzyrządowaniem (narzędziami), szkoleniami dla Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej oraz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu" Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 21.02.2023
10:00:00
1/2023 Dostawa leków Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21.02.2023
11:00:00
Strona 17 z 20