Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
43/P/2024 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 07.05.2024
09:00:00
PIMMSWiA-2375/20/03/01/2024 Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 07.05.2024
09:00:00
ZG.270.37.2024 Adaptacja pomieszczenia na zaplecze kuchenne w budynku Kwatery w leśniczówce Czarne k. Skórcza. Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubichowo 07.05.2024
09:00:00
CRZP/50/2024/AZP Usługa zapewnienia załogi na jednostce r/v IMOR Uniwersytet Morski w Gdyni 07.05.2024
10:00:00
ZP-271-30/24 Dostawa programu lekowego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie 07.05.2024
10:00:00
CUW.262.24.2024.AŚ Remont pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 2 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 07.05.2024
10:00:00
DE-dzp.272-186/24 Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego ma potrzeby WIMiC Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 07.05.2024
10:30:00
ZP/27/2024 Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie 07.05.2024
11:00:00
18/TP/MN/2024 DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI; SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I LABORATORYJNYCH; DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. L. RYDYGIERA W SUWAŁKACH Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07.05.2024
12:00:00
PN/07/03/24 " POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI WRAZ Z PODNIESIENIEM BEZPIECZEŃSTWA, UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ PRZEZ SOR W GIŻYCKU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. 07.05.2024
12:00:00
Strona 17 z 29