Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
KC-zp.272-6/19 dostawa 32 komputerów przenośnych wraz z kasetami transportowymi dla WIEiT KC-zp.272-6/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-01-21 11:00:00
KC-zp. 272-17/19 dostawa 4 szt. laptopów - KC-zp. 272-17/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-02-06 10:30:00
KC-zp.272-2/19 Usługa szkolenia pracowników AGH z autoprezentacji w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17, KC-zp.272-2/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-04 08:30:00
KC-zp.272-44/19 dostawa i montaż 2 sztuk projektorów multimedialnych w salach wykładowych WWNiG nr 3 i 22 pawilonu A-1 - KC-zp.272-44/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-05 10:30:00
KC-zp.272-78/19 dostawa zestawu komputerowego dla WIMiR - 32 szt. - KC-zp.272-78/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-06 10:00:00
KC-zp.272-64/19 dostawa i montaż wyposażenia meblowego w pokoju biurowym Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp.272-64/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-11 10:30:00
KC-zp.272-67/19 Specjalistyczne usługi sprzątania Basenu AGH przy ul. Buszka 4 w Krakowie. KC-zp.272-67/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-19 09:00:00
KC-zp.272-58/19 na dostawę ekranów elektrycznych - 2 sztuki oraz dostawa projektorów multimedialnych 2 sztuki dla WEAIiIB - KC-zp.272-58/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-19 10:00:00
KC-zp.272-96/19 organizacja i przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych CERTYFICAD SCRUM MASTER PL zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego certyfikatu dla maks. 26 studentów AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-03-20 10:30:00
Poprzednie Następne