Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
18/2023 Usługi serwisu i napraw, usuwania awarii elektrycznych, mechanicznych i instalacji budynków systemu wentylacji i klimatyzacji w budynkach 10WSKzP SPZOZ w Bydgoszczy 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 27.03.2023
08:00:00
EP/19/2023 Przeglądy aparatury medycznej w Szpitalu Wolskim Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 27.03.2023
08:00:00
20WSzU-R.ZP.2611.5.2023 Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich - 3 zadania 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju SP ZOZ w Krynicy-Zdroju 27.03.2023
09:00:00
PN-17/23/10 DOSTAWA WENTRIKULOSKOPU Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 27.03.2023
09:00:00
ZP.271.5.2023 Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych w miejscowości Bieńkowice GMINA DRWINIA 27.03.2023
09:00:00
800/P/2023 Usługa serwisowa dwóch systemów ExacTrac Dynamic wraz z serwerem Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy 27.03.2023
09:00:00
ZSP.ZP.261.23.2023 Świadczenie usług pralniczych bielizny dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 27.03.2023
09:00:00
KC-zp.272-20/23 na dostawę 2 szt. urządzeń do wyświetlania treści rzeczywistości rozszerzonej wraz z dodatkami i licencją na aktualizację oprogramowania dla WIEiT - KC-zp.272-20/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 27.03.2023
10:00:00
KC-zp.272-155/23 Zakup pieca Mossbauerowskiego - KC-zp.272-155/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 27.03.2023
10:00:00
AZP-261-17/2023 Zakup lasera, mikromanipulatora, pompy infuzyjnej, stymulatora optogenetycznego, z dopuszczeniem składania ofert częściowych Instytut Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 27.03.2023
10:00:00
Strona 1 z 25