Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
IBR.271.5.2024.JD Rozbudowa kanalizacji zbiorczej w miejscowości Baruchowo w formule zaprojektuj i wybuduj Gmina Baruchowo 22.04.2024
10:00:00
CRZP/56/2024/AZP Wykonywanie prac dla Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Morski w Gdyni 22.04.2024
10:00:00
NA/O/58/2024 Remont pionu kanalizacji deszczowej w budynku L-27 Politechniki Rzeszowskiej. POLITECHNIKA RZESZOWSKA 22.04.2024
10:00:00
12/TP/2024 Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. Olmedica w Olecku sp. z o.o. 22.04.2024
10:00:00
ZP/TP/03/2024/ Dostawa rękawic jednorazowych diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 22.04.2024
10:00:00
S.270.1.2024.NT Remont wewnętrznych dróg leśnych uszkodzonych w 2023 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych 22.04.2024
10:00:00
DE-dzp.272-126/24 Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby WEAIiIB Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 22.04.2024
10:30:00
DZP/51/2024 Usługa wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji (w tym wymiana niezbędnych części i materiałów zużywalnych, w cyklach wskazanych przez producenta) respiratorów i aparatów do znieczulania producenta Dräger stanowiących własność Zamawiającego UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU 22.04.2024
11:00:00
DZP/37/2024 Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych i Chemioterapii UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU 22.04.2024
11:00:00
ZDP-DT.3430.4.2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc 22.04.2024
11:00:00
Strona 1 z 28