Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce
Bolesława Szpunara 20
32-020 Wieliczka
Tel.: 2782824
Faks: 2782824
Adres strony internetowej: www.spzlo.wieliczka.pl

ZP/1/SPZLO/TP/2022 - Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora
ZP/1/SPZLO/TP/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-03-23 11:30:00
2022-03-23 11:45:00
2022-04-21

: 2022-03-15 12:14:11
: Marosek Lucjan