Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.56.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 11.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.51.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - III POSTĘPOWANIE 06.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.49.2023.RM Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O. 05.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.46.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - II POSTĘPOWANIE 13.06.2023
11:45:00
ZP.271.1.40.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. - II postępowanie 19.05.2023
11:45:00
ZP.271.1.34.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. 19.05.2023
11:45:00
ZP.271.1.37.2023.AH Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu 16.05.2023
12:00:00
ZP.271.1.38.2023.DM Adaptacja budynku po PSP nr 6 - "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - II POSTĘPOWANIE 11.05.2023
12:00:00
ZP.271.1.32.2023.AW Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa 25.04.2023
13:00:00
ZP.271.1.8.2023.AJ Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu 25.04.2023
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.16.2024.DM Zakup i dostawa namiotów, parasoli i zestawów ławostołów z logo do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 22.03.2024
10:00:00
ZP.271.1.14.2024.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 21.03.2024
11:45:00
ZP.271.1.91.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - III POSTĘPOWANIE 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.76.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II - II POSTĘPOWANIE 15.11.2023
14:00:00
ZP.271.1.81.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - II POSTĘPOWANIE 08.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.67.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II 11.10.2023
14:00:00
ZP.271.1.73.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. 29.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.64.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego (64 terminarzy książkowych z logo miasta) 05.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.58.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 11.08.2023
10:45:00
ZP.271.1.60.2023.DM Wykonanie 400 sztuk edukacyjnej gry karcianej w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego". 07.08.2023
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.84.2023.AW Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2024 - 2025 20.11.2023
13:00:00
ZP.271.1.77.2023.AH Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu 16.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.78.2023.DM Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2024 - 2025 10.11.2023
12:00:00
ZP.271.1.80.2023.DM Nasadzenia drzew i krzewów w 2023 09.11.2023
12:00:00
ZP.271.1.82.2023.AJ Nadzór inwestorski branży mostowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu" 07.11.2023
13:45:00
ZP.271.1.61.2023.RM Ubezpieczenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2024 - 2025 06.11.2023
14:00:00
ZP.271.1.79.2023.AJ Nasadzenia roślin – Rondo Praw Kobiet 03.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.71.2023.AJ Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2023 - 2024 27.10.2023
11:45:00
ZP.271.1.69.2023.AW Utrzymanie czystości gminnych placów zabaw, stref fitness, tężni i wybiegów dla psów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2023 - 2025 24.10.2023
13:00:00
ZP.271.1.75.2023.AJ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy 24.10.2023
11:45:00
Poprzednie Następne