Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.142.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle - zamówienie z wolnej ręki 14.11.2022
12:40:00
ZP.271.1.128.2022.AW Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Kędzierzynie- Koźlu w ramach zadania: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy 10.11.2022
13:00:00
ZP.271.1.133.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle 04.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.113.2022.AJ Przebudowa ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu 10.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.98.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 07.10.2022
23:00:00
ZP.271.1.114.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - III POSTĘPOWANIE 07.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.105.2022.AW Przebudowa i rozbudowa strażnicy Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu 26.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.99.2022.AJ Budowa oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu "Magnolia" w ramach programu "RAZEM RAŹNIEJ" - "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - w ramach formuły "zaprojektuj i wykonaj". 23.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.94.2022.AW Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu Cześć I: Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment "A" wraz z łącznikiem) Część II: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 26 16.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.102.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE 13.09.2022
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.27.2021.AP Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego 30.07.2021
11:00:00
ZP.271.1.21.2021.AJ Dostawa, montaż i ustawienie mebli, krzeseł i foteli biurowych oraz wykonanie mebli niestandardowych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Grzegorza Piramowicza 32 A, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17. 06.05.2021
11:30:00
ZP.271.1.13.2021.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30.03.2021
11:30:00
ZP.271.1.145.2020.KM Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 - II POSTĘPOWANIE 30.12.2020
11:00:00
ZP.271.1.80.2020.DM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu 02.12.2020
13:00:00
ZP.271.1.131.2020.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30.11.2020
11:30:00
ZP.271.1.127.2020.KM Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 27.11.2020
12:00:00
ZP.271.1.126.2020.DM Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE 23.11.2020
12:00:00
ZP.271.1.123.2020.AP Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej 13.11.2020
11:00:00
ZP.271.1.115.2020.AJ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 30.10.2020
11:30:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.140.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 20.12.2022
11:45:00
ZP.271.1.139.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie 17.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.137.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej - II POSTĘPOWANIE 16.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.127.2022.AJ Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza 14.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.116.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.126.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.130.2022.AJ Nasadzenia na parkingu przy ul. Kraszewskiego 26.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.121.2022.AP Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dźwigu osobowego w Publicznym Żłobku nr 10 w ramach zadania: Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 26.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.118.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 24.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.125.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 17.10.2022
11:00:00
Poprzednie Następne