Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.142.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle - zamówienie z wolnej ręki 14.11.2022
12:40:00
ZP.271.1.128.2022.AW Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Kędzierzynie- Koźlu w ramach zadania: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy 10.11.2022
13:00:00
ZP.271.1.133.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle 04.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.113.2022.AJ Przebudowa ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu 10.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.98.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 07.10.2022
23:00:00
ZP.271.1.114.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - III POSTĘPOWANIE 07.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.105.2022.AW Przebudowa i rozbudowa strażnicy Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Jana Brzechwy 44 w Kędzierzynie-Koźlu 26.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.99.2022.AJ Budowa oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu "Magnolia" w ramach programu "RAZEM RAŹNIEJ" - "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - w ramach formuły "zaprojektuj i wykonaj". 23.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.94.2022.AW Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu Cześć I: Docieplenie budynku w Publicznym Przedszkolu nr 26 (segment "A" wraz z łącznikiem) Część II: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i montaż klimatyzacji dla pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 26 16.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.102.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE 13.09.2022
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.39.2022.AP Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego 14.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.55.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 03.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.44.2022.KM Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 27.05.2022
12:00:00
ZP.271.1.26.2022.KM Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania 04.04.2022
12:00:00
ZP.271.1.100.2021.AP Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (część I) Zakup drukarek (część II) Zakup licencji ORACLE Database i Forms & Reports (część III) 19.11.2021
11:00:00
ZP.271.1.93.2021.AJ Dostawa mebli oraz krzesła biurowego z podłokietnikami do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 12.11.2021
11:30:00
ZP.271.1.71.2021.KM Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania - II POSTĘPOWANIE 07.09.2021
12:00:00
ZP.271.1.64.2021.KM Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zakup serwerów oraz dysków do serwerów. 25.08.2021
12:00:00
ZP.271.1.72.2021.AJ Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 25.08.2021
11:30:00
ZP.271.1.54.2021.AJ Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw na Placu Wagnera w Kędzierzynie-Koźlu 30.07.2021
11:30:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.117.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 10.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.97.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Jasińskiego 05.10.2022
12:00:00
ZP.271.1.123.2022.AP Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII. 05.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.112.2022.AP Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023. 30.09.2022
11:00:00
ZP.271.1.115.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - zamówienie z wolnej ręki 29.09.2022
14:00:00
ZP.271.1.111.2022.AP Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII - część 1; 2; 3; 4. 23.09.2022
11:00:00
ZP.271.1.100.2022.DM Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy 23.09.2022
10:00:00
ZP.271.1.93.2022.RM Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacja i usunięcie drzew w Parku Orderu Uśmiechu w ramach realizacji projektu pn.: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap IV 19.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.106.2022.RM Wykonanie 1000 sztuk edukacyjnej gry planszowej w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego". 13.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.87.2022.AW Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 12.09.2022
13:00:00
Poprzednie Następne