Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.99.2022.AJ Budowa oranżerii przy Domu Dziennego Pobytu "Magnolia" w ramach programu "RAZEM RAŹNIEJ" - "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - w ramach formuły "zaprojektuj i wykonaj". 23.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.102.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej - II POSTĘPOWANIE 13.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.96.2022.AJ Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu 07.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.79.2022.RM Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wesołej od studni D12 do D15, os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu 29.08.2022
11:45:00
ZP.271.1.91.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 16.08.2022
15:00:00
ZP.271.1.75.2022.DM Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022-2025 12.08.2022
12:00:00
ZP.271.1.86.2022.AJ Remont mostu w ciągu ulicy Szkolnej 12.08.2022
11:45:00
ZP.271.1.66.2022.DM Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - etap III w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektuj i wykonaj 22.07.2022
12:00:00
ZP.271.1.72.2022.DM Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 19.07.2022
12:00:00
ZP.271.1.74.2022.AP Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - III POSTĘPOWANIE 15.07.2022
11:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.109.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej. 23.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.107.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 22.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.103.2022.RM Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów 08.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.89.2022.AW Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I,II,III - B.O. 17.08.2022
13:00:00
ZP.271.1.84.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 29.07.2022
11:45:00
ZP.271.1.76.2022.AW Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej, w tym: Zakres I - Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu; Zakres II - Rewitalizacjaplacu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I,II,III - B.O.; Zakres III - Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych 19.07.2022
13:00:00
ZP.271.1.73.2022.KM Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - II POSTĘPOWANIE 30.06.2022
12:00:00
ZP.271.1.67.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego - II POSTĘPOWANIE 15.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.39.2022.AP Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego 14.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.55.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 03.06.2022
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.69.2022.KM Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VI - część 1 i 2 06.07.2022
12:00:00
ZP.271.1.59.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia przy ul. Heleny Modrzejewskiej 05.07.2022
12:00:00
ZP.271.1.68.2022.AW Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej - II POSTĘPOWANIE 27.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.60.2022.AJ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego 22.06.2022
11:45:00
ZP.271.1.61.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street Workout - os. Rogi - B.O. - II POSTĘPOWANIE 10.06.2022
12:00:00
ZP.271.1.62.2022.AJ Opracowanie Strategii Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2023-2030 - III POSTĘPOWANIE 10.06.2022
11:45:00
ZP.271.1.53.2022.AW Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Jeremiego Przybory w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 01.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.50.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw za żłobkiem nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu 31.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.51.2022.AW Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej 30.05.2022
11:00:00
ZP.271.1.45.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street Workout - os. Rogi - B.O. 27.05.2022
12:00:00
Poprzednie Następne