Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.88.2023.AH Remont ulicy Sienkiewicza w obrębie strefy staromiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład 09.01.2024
11:00:00
ZP.271.1.87.2023.DM Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu 04.01.2024
12:00:00
ZP.271.1.89.2023.RM Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.85.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT- etap II - os. Rogi B.O. 15.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.65.2023.DM Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ramach programu "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" w formule "zaprojektuj-wybuduj. 15.09.2023
12:00:00
ZP.271.1.59.2023.AJ Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap II - B.O. 24.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.56.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 11.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.51.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - III POSTĘPOWANIE 06.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.49.2023.RM Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O. 05.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.46.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - II POSTĘPOWANIE 13.06.2023
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.91.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - III POSTĘPOWANIE 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.76.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II - II POSTĘPOWANIE 15.11.2023
14:00:00
ZP.271.1.81.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - II POSTĘPOWANIE 08.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.67.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II 11.10.2023
14:00:00
ZP.271.1.73.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. 29.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.64.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego (64 terminarzy książkowych z logo miasta) 05.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.58.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 11.08.2023
10:45:00
ZP.271.1.60.2023.DM Wykonanie 400 sztuk edukacyjnej gry karcianej w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego". 07.08.2023
12:00:00
ZP.271.1.50.2023.AJ Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i gminne osoby prawne w 2024r. 31.07.2023
14:00:00
ZP.271.1.52.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 07.07.2023
11:45:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.79.2023.AJ Nasadzenia roślin – Rondo Praw Kobiet 03.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.71.2023.AJ Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2023 - 2024 27.10.2023
11:45:00
ZP.271.1.69.2023.AW Utrzymanie czystości gminnych placów zabaw, stref fitness, tężni i wybiegów dla psów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2023 - 2025 24.10.2023
13:00:00
ZP.271.1.75.2023.AJ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy 24.10.2023
11:45:00
ZP.271.1.68.2023.DM Zimowe utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz powiatowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2023 - 2024. 16.10.2023
12:00:00
ZP.271.1.72.2023.AH Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ciągu pieszego za pływalnią do ul. Jagodowej 29.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.66.2023.AJ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy 21.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.62.2023.AH Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia pasa drogowego ul. Marcina Helwiga 06.09.2023
10:45:00
ZP.271.1.63.2023.AJ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingów dla samochodów osobowych - etap I B.O. - ul. Ludwika Waryńśkiego - Azoty - II POSTĘPOWANIE 21.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.57.2023.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickiem Parku w Kędzierzynie-Koźlu 08.08.2023
12:00:00
Poprzednie Następne