Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.88.2023.AH Remont ulicy Sienkiewicza w obrębie strefy staromiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach 8. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład 09.01.2024
11:00:00
ZP.271.1.87.2023.DM Przebudowa ul. Grabskiego w Kędzierzynie-Koźlu 04.01.2024
12:00:00
ZP.271.1.89.2023.RM Przebudowa i rozbudowa ul. Nektarowej w Kędzierzynie-Koźlu 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.85.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT- etap II - os. Rogi B.O. 15.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.65.2023.DM Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ramach programu "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" w formule "zaprojektuj-wybuduj. 15.09.2023
12:00:00
ZP.271.1.59.2023.AJ Wymiana nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 - etap II - B.O. 24.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.56.2023.RM Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O. Część 1 Rozbudowa sieci oświetlenia i wykonanie sieci monitoringu wizyjnego. Część 2 Montaż wybranych elementów z zestawu Street Workout z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych 11.08.2023
11:45:00
ZP.271.1.51.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - III POSTĘPOWANIE 06.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.49.2023.RM Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - etap I - B.O. 05.07.2023
11:45:00
ZP.271.1.46.2023.RM Bezpieczny wybieg dla psów - B.O. - II POSTĘPOWANIE 13.06.2023
11:45:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.91.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - III POSTĘPOWANIE 22.12.2023
11:45:00
ZP.271.1.76.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II - II POSTĘPOWANIE 15.11.2023
14:00:00
ZP.271.1.81.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. - II POSTĘPOWANIE 08.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.67.2023.RM Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu - etap II 11.10.2023
14:00:00
ZP.271.1.73.2023.RM Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Zwycięstwa - B.O. 29.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.64.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego (64 terminarzy książkowych z logo miasta) 05.09.2023
11:45:00
ZP.271.1.58.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 11.08.2023
10:45:00
ZP.271.1.60.2023.DM Wykonanie 400 sztuk edukacyjnej gry karcianej w ramach projektu "Mamy rady na odpady - kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego". 07.08.2023
12:00:00
ZP.271.1.50.2023.AJ Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących własność lub zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i gminne osoby prawne w 2024r. 31.07.2023
14:00:00
ZP.271.1.52.2023.AH Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 07.07.2023
11:45:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.4.2024.DM Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin 09.02.2024
12:00:00
ZP.271.1.92.2023.AJ Kredyt długoterminowy w wysokości 52 128 725,00 zł zgodnie z Projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, planowanej do podjęcia w dniu 21 grudnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 16.01.2024
11:45:00
ZP.271.1.90.2023.AW Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i 08.12.2023
12:00:00
ZP.271.1.86.2023.AJ Dowóz niepełnosprawnych dzieci 5 i 6 - letnich zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle do placówki oświatowej Specjalny Punkt Przedszkolny "Uśmiech Dziecka", ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle. 04.12.2023
14:00:00
ZP.271.1.84.2023.AW Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2024 - 2025 20.11.2023
13:00:00
ZP.271.1.77.2023.AH Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu 16.11.2023
11:45:00
ZP.271.1.78.2023.DM Udzielanie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazja oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2024 - 2025 10.11.2023
12:00:00
ZP.271.1.80.2023.DM Nasadzenia drzew i krzewów w 2023 09.11.2023
12:00:00
ZP.271.1.82.2023.AJ Nadzór inwestorski branży mostowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu" 07.11.2023
13:45:00
ZP.271.1.61.2023.RM Ubezpieczenie Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2024 - 2025 06.11.2023
14:00:00
Poprzednie Następne