Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.135.2022.DM Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy (4 części). 25.11.2022
12:00:00
ZP.271.1.142.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle - zamówienie z wolnej ręki 14.11.2022
12:40:00
ZP.271.1.128.2022.AW Wykonanie oświetlenia ul. Spacerowej w Kędzierzynie- Koźlu w ramach zadania: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy 10.11.2022
13:00:00
ZP.271.1.108.2022.RM Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. 10.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.129.2022.AJ Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu - etap I 07.11.2022
11:45:00
ZP.271.1.133.2022.DM Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle 04.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.131.2022.AP Wykonanie parkingu przy PSP nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu 03.11.2022
11:00:00
ZP.271.1.110.2022.AJ Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciagach dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn_Koźle w latach 2022-2025 13.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.113.2022.AJ Przebudowa ul. Gajdzika w Kędzierzynie-Koźlu 10.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.98.2022.DM Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu nr 24 realizowany w ramach zadania Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu.- zamówienie z wolnej ręki. 07.10.2022
23:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.116.2022.RM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy oświetlenia ulicy Wiosennej 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.126.2022.RM Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy "Parku Kieszonkowego" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu 28.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.130.2022.AJ Nasadzenia na parkingu przy ul. Kraszewskiego 26.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.121.2022.AP Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dźwigu osobowego w Publicznym Żłobku nr 10 w ramach zadania: Poprawa dostępności budynku, w tym budowa windy w Publicznym Żłobku Nr 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 26.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.118.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 24.10.2022
11:45:00
ZP.271.1.125.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 17.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.117.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 10.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.97.2022.DM Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Jasińskiego 05.10.2022
12:00:00
ZP.271.1.123.2022.AP Wykonanie w roku 2022 map z projektem podziału związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn - Koźle - ETAP VII. 05.10.2022
11:00:00
ZP.271.1.112.2022.AP Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023. 30.09.2022
11:00:00
Poprzednie Następne