Aktualne ogłoszenia


  • 1
Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
BZP/271/81/2022 Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z obiektami małej architektury, oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Myślenice Gmina Myślenice 09.08.2022
10:00:00
BZP/271/82/2022 Budowa skateparku oraz toru pumptrack wraz z infrastrukturą techniczną w Myślenicach Gmina Myślenice 09.08.2022
11:00:00
BZP/271/86/2022 Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Myślenicach Gmina Myślenice 12.08.2022
11:00:00
BZP/271/89/2022 Orzeł Park - rozbudowa placu zabaw na Dolnym Przedmieściu na działce nr 1780,obr. 1 w Myślenicach Gmina Myślenice 16.08.2022
09:00:00
BZP/271/88/2022 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych Gmina Myślenice 16.08.2022
09:00:00
BZP/271/87/2022 Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej oraz przebudową sieci wodociągowej na działkach nr 430/19, 189/1 w miejscowości Osieczany, gm Myślenice Gmina Myślenice 16.08.2022
09:00:00
Strona 1 z 1
  • 1