Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
EP/22/2019 Dostawa produktów leczniczych dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego (SM) Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2019-05-24 09:00:00
EP/18/2021 Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacynego Szpitala Wolskiego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-08-06 08:00:00
EP/22/2021 Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-09-13 08:00:00
EP/23/2021 Remont Szpitala Wolskiego, w tym: remont dwóch sal chorych wraz z częścią korytarza I Oddz. Wew. na II p. P.1, remont części pomieszczeń Ip P.6, remont orynnowania na dachu P.6, remont instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji w poziomie piwnicy oraz remont zespołu sanitariatów na I p P.7, remont węzła cieplnego w P.7, remont podjazdu dla karetek w P.8, remont pomieszczenia laboratorium histopatologicznego w P.12 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-09-13 08:00:00
EP/25/2021 zatrudnienie rejestratorów medycznych - asystentów na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wolskiego - II Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-09-22 08:00:00
EP/24/2021 Wykonanie remontu i adaptacji części B Pawilonu nr 6 w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-09-23 08:00:00
EP/26/2021 Dostawa gazów medycznych Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-09-23 08:00:00
EP/28/2021 Dostawa materiałów biurowych oraz 4 szt. niszczarek w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-09-23 09:00:00
EP/30/2021 Zaangażowanie do projektu lekarza specjalisty psychiatry lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-10-04 08:00:00
EP/31/2021 Dostawa materiałów biurowych w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-10-05 08:00:00
Poprzednie Następne