Aktualne ogłoszenia


  • 1
Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
EP/40/2022 Dostawa cewników balonowych do zabiegów angioplastyk wieńcowych - silnie uwapnionych tętnic serca Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30.05.2022
08:00:00
EP/50/2022 Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną jedną osobę do Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego - mieszkanie chronione treningowe - Terapeuta. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 31.05.2022
08:00:00
EP/51/2022 Zaangażowanie do projektu 2 lekarzy psychiatrów lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach PZP dla dim oraz 4 lekarzy z psychiatrii lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii, w ramach działania ODPR dla dim w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 01.06.2022
08:00:00
EP/43/2022 Dostawa materiałów opatrunkowych. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 03.06.2022
08:00:00
EP/31/2022 Dostawa artykułów fizelinowych i jednorazowego użytku na potrzeby szpitala Wolskiego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 08.06.2022
08:00:00
EP/47/2022 Dostawa sprzętu medycznego w podziale na zadania, w tym: dostawa centrali kardiomonitorującej dla oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej, diatermii chirurgicznej, myjni do narzędzi Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 17.06.2022
08:00:00
EP/49/2022 Dostawa aparatu RTG stacjonarnego cyfrowego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21.06.2022
08:00:00
Strona 1 z 1
  • 1