Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
EP/38/2021 Dostawa materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-10-25 08:00:00
EP/45/2021 Dostawa fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-11-19 08:00:00
EP/47/2021 Dostawa stentgrafów wraz z akcesoriami do zabiegów na aorcie i naczyniach biodrowych. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-13 08:00:00
EP/46/2021 Dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-13 09:00:00
EP/52/2021 Dostawa ekranu projekcyjnego 1 szt., niszczarek 4 szt., laptopów nowe 13 szt. komputerów stacjonarnych (nowych lub poleasingowych) 11 szt., monitorów do komputera stacjonarnego (nowych lub poleasingowych) 11 szt. drukarek - 7 szt. w ramach realizacji projektu: "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Wola" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.04.01.00-00-DM03/20 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-14 09:00:00
EP/49/2021 Zaangażowanie do projektu 2 trenerów szkoleń profilaktycznych w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu" Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-20 09:00:00
EP/56/2021 Dostawę materiałów szewnych, staplerów, protez naczyniowych, materiałów hemostatycznych, striperów, klipsów, zaznaczników oraz siatek przepuklinowych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-28 08:00:00
EP/55/2021 Zatrudnienie superwizorów do WCZP w roku 2022 w oparciu o umowę cywilnoprawną. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-30 08:00:00
EP/58/2021 Zatrudnienie superwizora do WCZP w ramach umowy cywilnoprawnej do mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-30 09:00:00
EP/57/2021 Pogwarancyjną obsługę serwisową angiograficznego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stacją hemodynamiczną na okres 36 miesięcy Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2021-12-31 08:00:00
Poprzednie Następne