Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
BZP/271/9/2019 Dostawa 2 kpl. termowizorów oarz 3 kpl. kamer termowizyjnych wraz z przeszkoleniem z ich obsługi Gmina Myślenice
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
SZW/SZP/109/2018 Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 2019-02-13 10:00:00
ZP.261.34.2018 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz materiałów medycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 2019-02-14 10:00:00
ZP.261.01.2019 Dostawa sprzętu i i materiałów jednorazowego użytku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 2019-02-18 10:00:00
ZP 005/2019 Wyroby medyczne Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 2019-02-21 10:00:00
2/2019 Dostawy sukcesywne środków czystości 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2019-03-01 10:00:00
Poprzednie Następne