Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
CSKDZP-2375/21/12/01/2018 zakup i sukcesywna dostawa testów, podłoży, odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-03-14 11:00:00
CSKDZP-2375/05/03/07/2019 zakup i sukcesywna dostawa dializatorów oraz cewników dializacyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-04-03 12:45:00
1/2019 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-04-05 10:00:00
CSKDZM-2375/14/02/01/2019 zakup i sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-04-08 11:00:00
6/ZZO/2019/ZP Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. 2019-04-09 12:00:00
KC-zp.272-85/19 dostawa urządzeń sieciowych dla WIEiT - KC-zp.272-85/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-04-15 10:30:00
Poprzednie Następne