Aktualne ogłoszenia


Sygnatura Temat Zamawiający Termin składania
KA-2/do testów Podłaczenie i integracja w systemie SCADA naprawionej instalacji tensometrycznej do pomiaru odksztalceń oraz temperatur w stanowisku pn. Instalacja do badań komputerowych układow moniuitorowania pracy energetycznych kotłów parowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KA-2/072/2018 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
KC-zp.272-629/18 dostawa mebli dla Działu Spraw Studenckich KC-zp.272-629/18 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
197/P/2018 Dostawa produktów leczniczych Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
DZP-270-64-2018 Zakup materiałów dla Zakładu Hemodynamiki II Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ 2018-12-20 11:00:00
PZP-225/13/2018 Zakup z dostawą, instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 2018-12-28 10:00:00
CSKDZP-2375/30/11/05/2018 zakup i sukcesywna dostawa hemofiltrów, jednorazowych akcesoriów kompatybilnych z zestawem artroskopwym Smith & Nephew, shantów, cewników balonowych do akluzji aorty, taśm rehabilitacyjnych, asortymentu do zabiegów Fango, zestawów do nadłonkowego drenażu pęcherza moczowego, szwu syntetycznego monifilamentowego, portów naczyniowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 2019-01-14 10:00:00
KC-zp.272-6/19 dostawa 32 komputerów przenośnych wraz z kasetami transportowymi dla WIEiT KC-zp.272-6/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019-01-21 11:00:00
3/2019 Dostawa leków Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 2019-01-23 10:00:00
ZP.WN.271.11.2018 Zadanie nr 3 "Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą" Cz. 1 "Przebudowa i budowa pompowni wraz z zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo-spustowego ze zbiorników". Cz. 2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, przysiółek Kawcze". Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" "Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. 2019-01-24 09:30:00
Poprzednie Następne