Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-4/20 - Dostawa implantów neurochirurgicznych

Data publikacji: 31.03.2020, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
70000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
61500,00 zł brutto
Zadanie 3 -
1600,00 zł brutto
Zadanie 4 -
30700,00 zł brutto
Zadanie 5 -
157700,00 zł brutto
Zadanie 6 -
103250,00 zł brutto
Zadanie 7 -
54000,00 zł brutto
Zadanie 8 -
48600,00 zł brutto
Zadanie 9 -
11500,00 zł brutto
Zadanie 10 -
8300,00 zł brutto
Zadanie 11 -
17820,00 zł brutto
Zadanie 12 -
90500,00 zł brutto
Zadanie 13 -
38880,00 zł brutto
Zadanie 14 -
22000,00 zł brutto
Zadanie 15 -
14600,00 zł brutto
Zadanie 16 -
3500,00 zł brutto
Zadanie 17 -
9000,00 zł brutto
Zadanie 18 -
10400,00 zł brutto
Zadanie 19 -
207900,00 zł brutto
Zadanie 20 -
6200,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie neurochirurgia docx 37 2020-03-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61 2020-03-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 29 2020-03-18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32 2020-03-18
umowa docx 27 2020-03-18
Załacznik nr 3 a docx 14 2020-03-18
Załącznik nr 3- Formularz ofertowo-cenowy xls 302 2020-03-18
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjasnienia docx 80 2020-03-26
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 58 2020-03-31
Modyfikacja do wyjasnień docx 64 2020-03-27