Zamawiający
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Niepodległości 8
44-190 Knurów
Tel.: 32 3319202
Faks:
Adres strony internetowej: https://szpitalknurow.pl/

DZ/12/2018 - Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp z o.o. na rok 2019
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 280 2019-02-04
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 435 2019-02-04
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 178 2019-02-04
Jednolity europejski dokument zamówienia pdf 415 2019-02-04
Wzór oferty na dostawy pdf 228 2019-02-04
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 806 2019-02-04
Wzór umowy na dostawy lub usługi pdf 139 2019-02-04
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 247 2019-02-04
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 134 2019-02-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 40 2019-04-02
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.dot pdf 334 2019-04-02