Zamawiający
Datacomp_użytkownik testowy
gen. Henryka Dąbrowskiego 24
30-532 Kraków
Tel.: 412-99-77
Faks: 412-99-77
Adres strony internetowej: www.ogloszenia.propublico.pl/test

01/2019 - Dostawa sprzętu komputerowego.
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 667 2019-01-02
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55 2019-01-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26 2019-01-02
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59 2019-01-02
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26 2019-01-02
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21 2019-01-03
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 21 2019-03-08