Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/19/11/01/2018 - Rozbudowa i modernizacja instalacji elektroenergetycznej dla potrzeb CSKMSWIA w Warszawie- II etap
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54 2018-11-19
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 27 2018-11-30
zmiana ogłoszenia z dnia 05.12.2018 doc 26 2018-12-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 305 2018-11-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49 2018-11-19
E-1 Schemat rozdzielnicy w stacji SO3 pdf 254 2018-11-19
E-1 Schemat rozdzielnicy w stacji SO3a pdf 254 2018-11-19
E-1 Schemat rozdzielnicy w stacji SO3b pdf 254 2018-11-19
E-1 Schemat zasilania rozdzielni SN 15kV w budynku PZO1 pdf 213 2018-11-19
E-1 Schemat zasilania rozdzielni SN 15kV w budynku PZO1a pdf 213 2018-11-19
E-1 Schemat zasilania rozdzielni SN 15kV w budynku PZO1b pdf 213 2018-11-19
E-2 Rozmieszczenie urządzeń w SO3 pdf 339 2018-11-19
E-2 Rozmieszczenie urządzeń w SO3a pdf 339 2018-11-19
E-2 Schemat rozdzielni 15kV pdf 167 2018-11-19
E-3 Widok rozdzielni 15kV pdf 137 2018-11-19
E-4 str 1 pdf 38 2018-11-19
E-4 str 10 pdf 24 2018-11-19
E-4 str 11 pdf 59 2018-11-19
E-4 str 12 pdf 26 2018-11-19
E-4 str 13 pdf 26 2018-11-19
E-4 str 2 pdf 35 2018-11-19
E-4 str 3 pdf 32 2018-11-19
E-4 str 4 pdf 29 2018-11-19
E-4 str 5 pdf 39 2018-11-19
E-4 str 6 pdf 21 2018-11-19
E-4 str 7 pdf 26 2018-11-19
E-4 str 8 pdf 26 2018-11-19
E-4 str 9 pdf 31 2018-11-19
E-5 str 1 pdf 38 2018-11-19
E-5 str 10 pdf 24 2018-11-19
E-5 str 11 pdf 59 2018-11-19
E-5 str 12 pdf 27 2018-11-19
E-5 str 13 pdf 25 2018-11-19
E-5 str 2 pdf 35 2018-11-19
E-5 str 3 pdf 32 2018-11-19
E-5 str 4 pdf 29 2018-11-19
E-5 str 5 pdf 39 2018-11-19
E-5 str 6 pdf 21 2018-11-19
E-5 str 7 pdf 26 2018-11-19
E-5 str 8 pdf 26 2018-11-19
E-5 str 9 pdf 32 2018-11-19
E-6 str 1 pdf 38 2018-11-19
E-6 str 10 pdf 25 2018-11-19
E-6 str 11 pdf 27 2018-11-19
E-6 str 12 pdf 32 2018-11-19
E-6 str 13 pdf 34 2018-11-19
E-6 str 2 pdf 36 2018-11-19
E-6 str 3 pdf 32 2018-11-19
E-6 str 4 pdf 35 2018-11-19
E-6 str 5 pdf 30 2018-11-19
E-6 str 6 pdf 31 2018-11-19
E-6 str 7 pdf 34 2018-11-19
E-6 str 8 pdf 40 2018-11-19
E-6 str 9 pdf 36 2018-11-19
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40 2018-11-19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55 2018-11-19
Wykaz osób docx 21 2018-11-19
Wykaz robót budowlanych doc 37 2018-11-19
Wzór oferty na roboty budowlane doc 82 2018-11-19
wzór umowy roboty _roboty budowlane (elektroenergetyka) 15 11 2018 doc 221 2018-11-19
zał nr 1 Opis_przedmiotu_zamówienia doc 125 2018-11-19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36 2018-11-19
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 37 2018-11-30
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 05.12.2018 doc 31 2018-12-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26 2018-11-27
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dnia 30.11.2018 doc 35 2018-11-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
dodatkowe dokumenty z dn 05.12.2018 zip 2786 2018-12-05
E-11 Prowadzenie kabli 15kV po budynku administracyjno-garażowym pdf 644 2018-12-05
E-12 Prowadzenie kabli 15kV po budynku SO3 pdf 782 2018-12-05
E-13 Prowadzenie kabli 0,4kV po budynku D pdf 566 2018-12-05
Informacja z otwarcia ofert doc 42 2018-12-11
opis Stacji PZO1- załącznik do odpowiedzi doc 403 2018-11-30
PDF budynek D załącznik do odpowiedzi zip 12447 2018-11-30
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 24 2018-11-30
program funkcjonalno użytkowy_MSWiA- załącznik do odpowiedzi doc 470 2018-11-30
PW-opis-elektryczne pdf 606 2018-12-05