Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-11/20 - Dostawa rękwiczek diagnostycznych i chirurgicznych
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie UZP doc 56 2020-03-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62 2020-03-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. Nr 1 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28 2020-03-05
Zał. Nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32 2020-03-05
Zał. Nr 3 - Formularz ofertowo-cenowy xls 139 2020-03-05
Zał. Nr 4 - Umowa dostawa rękawiczek 02-2020r doc 100 2020-03-05
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wnioski -wyjasnienia dostawa rękawiczek docx 77 2020-03-12
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
unieważnienie pdf 255 2020-05-14
Informacja z otwarcia ofert doc 57 2020-03-16