Zamawiający
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Tel.: 3250236
Faks: 3250415
Adres strony internetowej: www.pcz.pl

ZP/U-17/18 - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Politechniki Częstochowskiej
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 117 2018-10-09
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 61 2018-10-31
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 61 2018-10-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25 2018-10-09
Opis przedmiotu zamówienia doc 285 2018-10-09
Projekt_umowy doc 92 2018-10-09
Wykaz dostaw lub usług doc 22 2018-10-09
Wykaz urządzeń technicznych doc 31 2018-10-09
Wzór formularza oferty doc 64 2018-10-09
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22 2018-10-11
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32 2018-10-31
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 21 2018-11-20
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia xml 107 2018-10-09