Zamawiający
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.057.2019 - Dostawa produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych - 79 zadań
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_057_19_Ogloszenie_zmian pdf 94 2019-07-12
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_057_19_Załącznik_Nr1_do_SIWZ_Wzór_oferty xls 1346 2019-06-19
ZP_057_19_Załącznik_Nr2_do_SIWZ_JEDZ zip 89 2019-06-19
ZP_057_19_Załącznik_Nr3_do_SIWZ_Oświadczenie_wykonawcy_o_przynależności_albo docx 31 2019-06-19
ZP_057_19_Załącznik_Nr4_do_SIWZ_Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia pdf 72 2019-06-19
ZP_057_19_Załącznik_Nr5_do_SIWZ_Oświadczenie_wykonawcy_dotyczące_zaoferowany docx 20 2019-06-19
ZP_057_19_Załącznik_Nr6_do_SIWZ_ Zobowiązanie_podmiotów_trzecich pdf 48 2019-06-19
ZP_057_19_Załącznik_Nr7_do_SIWZ_Wzór_umowy pdf 68 2019-06-19
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_057_19_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_02 pdf 69 2019-08-02
ZP_057_19_SIWZ_Wyjasn_04_podpisTB pdf 207 2019-07-31
ZP_057_19_SIWZ_Wyjasn_iZmiana_03_podpisTB pdf 225 2019-07-30
ZP_057_19_SIWZ_Zmiana_01_podpisTB zip 480 2019-07-08
ZP_057_19_SIWZ_Zmiana_05_podpisTB zip 204 2019-08-02
ZP_057_19_Sprostowanie_ 01_ do_Zmiany_treści_SIWZ_1 zip 203 2019-07-10
ZP_057_19_Wyjaśnienie_iZmiana_SIWZ_02 zip 4017 2019-07-25
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZP_057_19_Informacja_z_otwarcia_ofert pdf 250 2019-08-09
ZP_057_19_Ogłoszenie_o_zamówieniu pdf 1042 2019-06-19
ZP_057_19_SIWZ_podpisTB pdf 394 2019-06-19