Zamawiający
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków
Tel.: 12 25 78 291; 12 25 78 292
Faks: 12 25 78 229; 12 25 78 292
Adres strony internetowej: www.narutowicz.krakow.pl

ZP/46/2018 - Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-pl pdf 858 2018-12-05
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 54 2019-01-08
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 74 2018-12-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja dla Wykonawców docx 19 2019-01-22
załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 138 2018-12-05
załącznik nr 2 - formularz ofertowy doc 63 2018-12-05
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 60 2018-12-05
Załącznik nr 4 - wzó umowy doc 107 2018-12-05
Załącznik nr 5 - wadium doc 79 2018-12-05
Załącznik nr 6 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 27 2018-12-05
Załącznik nr 7 - RODO doc 58 2018-12-05
Załącznik nr 8 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26 2018-12-05
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w informacji z otwarcia ofert doc 42 2019-02-18
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 54 2018-12-17
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-2 doc 42 2019-01-04
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-3 doc 39 2019-01-09
zaktualizowany załacznik nr 1 w zakresie Pakietu nr 42 docx 14 2019-01-04
zaktualizowany załącznik nr 1 docx 32 2018-12-17
zaktualizowany załącznik nr 2 - formularz ofertowy doc 63 2019-01-09
Zaktualizowany załącznik nr 5 - wadium doc 79 2019-01-04
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 25 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-10 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-11 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-12 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-13 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-14 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-15 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-16 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-17 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-18 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-19 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-20 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-21 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-22 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-23 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-24 doc 24 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-25 doc 27 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-26 doc 24 2019-01-09
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-27 doc 23 2019-01-09
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-28 doc 23 2019-01-14
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-4 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-5 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-6 doc 23 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-7 doc 24 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-8 doc 22 2018-12-28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-9 doc 24 2018-12-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 36 2019-01-25
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT pdf 480 2019-04-10