Zamawiający
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
Tel.: 622 94 13, 622 94 87
Faks: 644 47 56
Adres strony internetowej: www.zeromski-szpital.pl

ZP/9/2019 - Zakup, dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13).
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu_28.03.2019 pdf 374 2019-03-28
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana_ogloszenia_1 pdf 83 2019-04-01
zmiana_ogloszenia_2 pdf 106 2019-04-17
zmiana_ogloszenia_3 pdf 86 2019-04-18
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ docx 315 2019-03-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zał. nr 1 - wzór oferty docx 34 2019-03-28
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia zip 249 2019-03-28
zał. nr 3 - warunki gwarancji i serwisu doc 81 2019-03-28
zał. nr 4 - projekt umowy doc 75 2019-03-28
zał. nr 5 - JEDZ xml 122 2019-03-28
zał. nr 6 - wykaz dostaw docx 24 2019-03-28
zał. nr 7 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy docx 30 2019-03-28
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd docx 27 2019-03-28
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
pytania i odpowiedzi zip 499 2019-04-17
pytania i odpowiedzi 2 zip 446 2019-04-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 22 2019-05-06