Zamawiający
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0225081809
Faks: 0225081803
Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

CSKDZP-2375/26/10/02/2018 - zakup , dostawa i montaż sprzętu medycznego
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 131 2018-10-30
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SIWZ - sprzet medyczny docx 73 2018-10-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50 2018-10-30
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40 2018-10-30
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239 2018-10-30
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 172 2018-10-30
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 95 2018-10-30
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36 2018-10-30
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Doprecyzowanie SIWZ doc 25 2018-11-12
Informacja dla Wykonawców doc 33 2018-11-06
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 32 2018-11-02
Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 08.11.2018 doc 37 2018-11-09
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 169 2018-11-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert doc 71 2018-11-15
ogłoszenie sprzęt medyczny pdf 325 2018-10-30
Opisy — kopia zip 512 2018-10-30
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 25 2018-11-08
Wzór umowy na dostawy lub usługi_08-11 doc 103 2018-11-08