Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-46/20/1 - Dostawa leków, materiałów okulistycznych, stomatologicznych i gazów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków, materiałów okulistycznych, stomatologicznych i gazów medycznych
PN-46/20/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-02-03 08:00:00
2021-02-03 09:00:00
2021-04-03

: 2020-12-31 09:31:03
: Rynkowska Izabela