Zamawiający
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kasprzaka 17
01-211 Warszawa
Tel.: 38-94-902
Faks: 632-38-93
Adres strony internetowej: www.wolski.med.pl

EP/55/2021 - Zatrudnienie superwizorów do WCZP w roku 2022 w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Informacje o zamówieniu
Zatrudnienie superwizorów do WCZP w roku 2022 w oparciu o umowę cywilnoprawną.
EP/55/2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-12-30 08:00:00
2021-12-30 08:30:00
2022-01-28

: 2021-12-22 13:33:23
: Tarach Beata