Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/265/2021 - Rozbudowa możliwości technicznych systemów do pomiaru odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych do wymagań sekcji 16 i 25

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa możliwości technicznych systemów do pomiaru odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych do wymagań sekcji 16 i 25
NA/P/265/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-12-01 10:00:00
2021-12-01 10:15:00
2021-12-30

: 2021-11-18 14:02:58
: Salamon Magdalena