Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 6/21/1 - Dostawa leków i substancji recepturowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i substancji recepturowych
PN - 6/21/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-05-14 08:00:00
2021-05-14 09:00:00
2021-07-07 08:00:00
2021-07-07 09:00:00
2021-08-11

: 2021-04-13 09:49:25
: Krajewska Anna