Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/SZP/109/2018 - Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
SZW/SZP/109/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-02-13 10:00:00
2019-02-13 11:00:00
60 dni

: 2018-12-27 10:32:11
: Socha-Roszuk Magdalena