Zamawiający
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel.: 617-35-95, 617-33-63
Faks: 617-35-95, 617-33-63
Adres strony internetowej: www.dzp.agh.edu.pl

KC-zp.272-6/19 - dostawa 32 komputerów przenośnych wraz z kasetami transportowymi dla WIEiT KC-zp.272-6/19

Informacje o zamówieniu
dostawa 32 komputerów przenośnych wraz z kasetami transportowymi dla WIEiT KC-zp.272-6/19
KC-zp.272-6/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-01-21 11:00:00
2019-01-21 11:30:00
60 dni

: 2019-01-08 13:08:27
: Kraińska Joanna