Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.126.2020.DM - Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE

Informacje o zamówieniu
Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE
ZP.271.1.126.2020.DM
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-23 12:00:00
2020-11-23 12:30:00
2020-12-22

: 2020-11-13 13:39:34
: Mucha Dorota