Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

66/2021 - Dostawa bronchoskopów i wideobronchoskopów

Informacje o zamówieniu
Dostawa bronchoskopów i wideobronchoskopów
66/2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-12 12:00:00
2021-10-12 12:15:00
2022-01-09

: 2021-09-29 09:17:22
: Jakimowicz Urszula