Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.53.2021.AŚ - Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne -Etap I

Informacje o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń laboratorium Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu na szkolne pomieszczenia wielofunkcyjne -Etap I
CUW.262.53.2021.AŚ
tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-04 10:00:00
2021-10-04 11:00:00
2021-11-02

: 2021-09-16 13:08:27
: Kulczyk Magdalena