Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

ZP.271.1.32.2022.AP - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach oraz część II - od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś - III POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach oraz część II - od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś - III POSTĘPOWANIE
ZP.271.1.32.2022.AP
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-04-29 11:00:00
2022-04-29 11:15:00
2022-07-27

: 2022-03-25 11:07:08
: Pluta Angelika