Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24 W-9
31-155 KRAKÓW
Tel.: 628-26-48, 628--26-47, 628-22-20, 628-26-61
Faks: 628-20-72
Adres strony internetowej: www.pk.edu.pl

KA-2/072/2018 - Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech

Informacje o zamówieniu
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny kultury: Świadczenie usług polegających na indeksowaniu (opracowaniu) zawartości czasopism z zakresu nauk technicznych, w celu aktualizacji bazy BazTech
KA-2/072/2018
uproszczone (pozaustawowe)
Usługi