Zamawiający
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Niepodległości 8
44-190 Knurów
Tel.: 32 3319202
Faks:
Adres strony internetowej: https://szpitalknurow.pl/

DZ/12/2018 - Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp z o.o. na rok 2019

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków dla Szpitala w Knurowie Sp z o.o. na rok 2019
DZ/12/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-03-04 10:00:00
2019-03-04 10:30:00
60 dni

: 2019-01-21 13:01:39
: Mańka Grzegorz