Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

CUW.262.55.2021.MS - Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III POSTĘPOWANIE

Informacje o zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego - III POSTĘPOWANIE
CUW.262.55.2021.MS
tryb podstawowy
Usługi
2021-09-23 10:00:00
2021-09-23 11:00:00
2021-10-22

: 2021-09-10 14:27:01
: Śliwińska Anna