Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 85 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.17.2019 - Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa endoprotez przynasadowych i implantów artroskopowych
ZP.261.17.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-09-24 10:00:00
2019-09-24 10:10:00
60 dni

: 2019-07-26 09:45:36
: Kraśko Kacper