Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
Tel.: 8275426
Faks:
Adres strony internetowej: www.szpitalsieradz.pl

SZP.215-8/21 - Dostawa odczynników i asortymentu do badań bioimmunochemicznych wraz z dzierżawą aparatów

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników i asortymentu do badań bioimmunochemicznych wraz z dzierżawą aparatów
SZP.215-8/21
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-04-06 10:00:00
2021-04-06 11:00:00
90 dni

: 2021-03-09 09:41:04
: Szewczyk Dorota