Zamawiający
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Tel.: 37-43-000
Faks: 37-43-301
Adres strony internetowej: www.co.bydgoszcz.pl

240/P/2018 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i suplementów diety dla Apteki Centrum (typ apteki - apteka otwarta)

Informacje o zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków i suplementów diety dla Apteki Centrum (typ apteki - apteka otwarta)
240/P/2018
przetarg nieograniczony
Dostawy
2018-12-12 12:00:00
2018-12-12 13:00:00
60 dni

: 2018-11-22 09:27:39
: Chylewska Agnieszka