Zamawiający
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Tel.: 829 44 40
Faks: 829 40 12
Adres strony internetowej: www.amu.edu.pl

ZP/6232/D/1/19 - dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu SONATA BIS

Informacje o zamówieniu
dostawa, instalacja i uruchomienie spektrometru mas z chromatografem gazowym z wyposażeniem oraz chromatografu gazowego z wyposażeniem wraz z przeprowadzeniem instruktażu ich użytkowania w ramach projektu SONATA BIS
ZP/6232/D/1/19
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-03-10 10:00:00
2020-03-10 11:00:00
60 dni

: 2020-02-06 08:38:13
: Zerbin Iwona