Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/219/2022 - Dostawa miernika zagęszczenia nawierz. Dostawa zestawu laboratoryjnego do wykonywania badań nośności nawierzchni za pomocą płyty dynamicznej.Dostawa mieszarki laboratoryjnej do mas mineralno-asfaltowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa miernika zagęszczenia nawierz. Dostawa zestawu laboratoryjnego do wykonywania badań nośności nawierzchni za pomocą płyty dynamicznej.Dostawa mieszarki laboratoryjnej do mas mineralno-asfaltowych
NA/P/219/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-30 10:00:00
2022-08-30 10:15:00
2022-09-28

: 2022-08-19 13:04:02
: Salamon Magdalena