Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

92/2022 - Dostawa aparatu do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (PQPCR)

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu do amplifikacji DNA metodą PCR w czasie rzeczywistym (PQPCR)
92/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-08-08 08:00:00
2022-08-08 08:15:00
2022-11-05

: 2022-07-04 09:59:33
: BARANOWSKA Barbara